Vad vi gör

Kontakt

Kontaktformulär

info@historiebruket.se


Pernilla Hjelt

pernilla@historiebruket.se


Thomas Hjelt

thomas@historiebruket.se


HS Historiebruket handelsbolag

Västansjö 882

732 97 Arboga


org.nr 969769-2938

Följ vår blogg!

Vad vi gör

Historiebruket erbjuder kvalitativ historisk research och historieförmedling. Tack vare erfarenhet inom både kulturhistoriska ämnen och text, form och bild kan vi erbjuda en stor variation av produkter och tjänster. Vi kan ansvara för hela processen från idé till färdig produkt eller arbeta med delar av ett projekt.

Vi utgår alltid ifrån den tänkta målgruppens intressen, behov och möjligheter för att göra historien tillgänglig för just dem. Samtidigt lägger vi stor vikt vid form och stil för att åskådliggöra och väcka intresse för historien.


Våra tjänster och produkter

  • Populärvetenskaplig, vetenskaplig, skönlitterär och journalistisk textproduktion
  • Illustration, foto, grafisk formgivning och layout
  • Utställningar och utställningsdelar som modeller, kläder och skyltar


  • Undersökningar inom arkeologi, historia och etnologi
  • Kulturmiljöanalys
  • Redaktionellt arbete och publicering


Dela sidan: