Hem
På uppdrag av Götlunda hembygdsförening har Historiebruket skrivit och formgivit två böcker om Götlundabygdens historia, vilka kom ut 2020 respektive 2021.
På uppdrag av Badelunda hembygdsförening planerade och iordningsställde Historiebruket en permanent utställning i Rustkammaren i Tibble, som invigdes 2020.
Historiebruket driver ett pågående projekt om guideböcker till den medeltida kungsvägen eriksgatan med en bok per landskap. Hittills har tre böcker kommit ut: Västmanland, Närke och Uppland.
På uppdrag av Västerås Pastorat designade och tillverkade Historiebruket Sjörövar-Sallys kläder. Foto: Henrik Mill
På uppdrag av Västerås pastorat gjorde Historiebruket research och skrev texter till foldrar och webbsidor som beskriver pastoratets kyrkor.
På uppdrag av Västerås Stift designade och sydde Historiebruket upp sju 1500-talsdräkter och dräktdetaljer till utställningen Reformation pågår i Västerås domkyrka 2017. Foto: Henrik Mill
På uppdrag av Finnåkers kursgård och Västerås stift har Historiebruket skrivit boken Bruket: En berättelse om Finnåker, som publicerades i samband med gårdens 400-årsjubileum som bruk 2014.
På uppdrag av Västerås stift har Historiebruket skrivit och illustrerat barnböckerna Enhörningen och Haren. Böckerna baseras på kristen medeltida symboliken.
På uppdrag av Svenska kyrkan Västerås har Historiebruket tillverkat ett tält i form av Västerås domkyrka, som används till kyrkans barnverksamhet. Premiären skedde på Västerås cityfestival 2014, där den också fick vara med i Prideparaden.
På uppdrag av Svenska kyrkan Västerås har Historiebruket tillverkat ett kyrkfönstret som invigdes under Västerås Cityfestival sommaren 2016. Formen är inspirerad av fönstren i Västerås domkyrka.
På uppdrag av Västerås stift har Historiebruket illustrerat, bearbetat och formgivit handledningen Riddarskolan. Riddarskolan är ett pedagogiskt material som används i samarbeten mellan Svenska kyrkans församlingar och olika skolor.

På Historiebruket arbetar vi med att levandegöra historia.

För oss är historia en källa till nya infallsvinklar både på det som varit och på vår samtid. Vi vänder oss både till dig som vill belysa och lyfta fram kulturarv och historia ur aktuella, spännande och gränsöverskridande perspektiv och till dig som vill fördjupad den historiska kunskapen om platser, personer och företeelser.


Historiebruket erbjuder kvalitativ historisk research och historieförmedling. Tack vare erfarenhet inom både kulturhistoriska ämnen och text, form och bild kan vi erbjuda en stor variation av produkter och tjänster. Vi kan ansvara för hela processen från idé till färdig produkt eller arbeta med delar av ett projekt.

Vi utgår alltid ifrån den tänkta målgruppens intressen, behov och möjligheter för att göra historien tillgänglig för just dem. Samtidigt lägger vi stor vikt vid form och stil för att åskådliggöra och väcka intresse för historien.


Våra tjänster och produkter

  • Populärvetenskaplig, vetenskaplig, skönlitterär och journalistisk textproduktion
  • Illustration, foto, grafisk formgivning och layout
  • Utställningar och utställningsdelar som modeller, kläder och skyltar


  • Undersökningar inom arkeologi, historia och etnologi
  • Kulturmiljöanalys
  • Redaktionellt arbete och publicering

info@historiebruket.se


Pernilla Hjelt

pernilla@historiebruket.se


Thomas Hjelt

thomas@historiebruket.se


HS Historiebruket handelsbolag

Västansjö 882

732 97 Arboga


org.nr 969769-2938

Kontakt

Vilka vi är

Historiebruket drivs av  Thomas och Pernilla Hjelt.

Thomas är kulturskribent och har skrivit och formgivit ett flertal böcker om framför allt lokalhistoria. Har en master i arkeologi och även studerat journalistik och medieproduktion under flera år.

Pernilla är illustratör och arbetat som curator och pedagog. Har en master i etnologi och har även studerat konst och textproduktion under flera år.

Kontakt